O przeglądach

zdjęcie chłopaki w kamizelkach.cr sCo to jest przegląd placu zabaw? Są to czynności, których celem jest sprawdzenie placu zabaw pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 1176-7:2009 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:

      • oględziny okresowe,
      • kontrola funkcjonalna,
      • kontrola coroczna główna.

Plac zabaw to miejsce przeznaczone do rekreacji dzieci, w którego skład wchodzi wyposażenie i nawierzchnia zdefiniowane w PN-EN 1176 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.

Do placu zabaw należy także miedzy innymi: wyposażenie dodatkowe, jak ławki, tablica regulaminowa, kosze na śmieci, oświetlenie, oraz zieleń i ogrodzenie zamontowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie.


 Bajkowo 164Plac zabaw to także sala zabaw, czyli wewnętrzny plac zabaw.

Uzupełnione wymagania dla obudowanego sprzętu do zabaw, występującego głównie na terenie sal zabaw, są zapisane w normie PN-EN 1176-10:2009. Z niej wynika m.in., że w salach zabaw oględziny okresowe powinny być wykonywane codziennie, na zewnętrznych placach zabaw natomiast z częstotliwością od 1 do 7 dni (w zależności m.in. od natężenie ruchu na placu zabaw). Częstotliwość tę ustala się indywidualnie przy wdrażaniu systemu zarządzania placem zabaw.

 


 Dodatkowo norma PN-EN 1176-7:2009 w punkcie 6.2 i 8.2.2 wskazuje, by przeglądy przeprowadzane na placach zabaw były udokumentowane i wykonywane przez kompetentny personel.

Poziom kompetencji personelu powinien być różny w zależności od rodzaju przeglądu.

Poziom bezpieczeństwa na poszczególnych placach zabaw ciągle się zmienia, co jest skutkiem użytkowania, starzenia się, wandalizmu czy też warunków atmosferycznych. Dlatego stan placów zabaw powinien być systematycznie nadzorowany, co powinno pozwolić na podejmowanie racjonalnych działań konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych.