Jak zostać inspektorem?

inspektor

Aby zostać certyfikowanym Inspektorem placów lub sal zabaw i otrzymać Certyfikat Kompetencji na wybranym poziomie, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora wybranego stopnia. Oprócz tego Kandydat na Inspektora powinien cechować się sprawnością fizyczną umożliwiającą prawidłowe przeprowadzanie przeglądów placu zabaw.

Egzamin jest przeprowadzany przez przedstawiciela CKPZ. Jest to egzamin praktyczny na placu lub w sali zabaw, oraz teoretyczny (test wyboru). Zakres egzaminu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej przy danym stopniu kompetencji. Terminy egzaminów są umawiane indywidualnie.

 

Osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji, które nie posiadają niezbędnej wiedzy, mogą zamówić szkolenie przygotowujące do egzaminu na odpowiednim poziomie:
     • o szkoleniu dla Kandydatów na Inspektora 3º Placów Zabaw czytaj tutaj.
     • o szkoleniu dla Kandydatów na Inspektora 3º Sal Zabaw czytaj tutaj.
 
 • Szkolenie przeprowadzane jest przez przedstawiciela CKPZ w formie warsztatowej na placu lub w sali zabaw (w przypadku Inspektora 1º i 2º), albo w formie wykładowej i warsztatowej (w przypadku Inspektora 3º). Forma i czas szkolenia są dostosowane do poziomu wiedzy, jaką ma uzyskać Kandydat na Inspektora.zdj4 s
 • W celu uzyskania informacji nt. programów szkoleń na pozostałych poziomach oraz ich terminów, prosimy o kontakt z biurem.
 • Uwaga! Odbycie szkolenia nie jest konieczne do uzyskania Certyfikatu Kompetencji. Ma być jedynie pomocą w zdobyciu wiedzy przydatnej na egzaminie. Istnieje także możliwość odbycia tylko uzupełniającego szkolenia, jeśli taka jest potrzeba Kandydata.
 • CKPZ dokłada wszelkich starań, aby Certyfikacja Inspektorów była dostępna dla wszystkich zainteresowanych oraz aby decyzje podejmowane w procesie certyfikacji były bezstronne, miarodajnie, niezależne i uczciwe.