Cennik

CENNIK

szkoleń i certyfikacji Inspektorów 1°, 2° i 3° placów lub sal zabaw
 


 

 INSPEKTOR 1°

 • Szkolenie* (1,5 - 2 h) - 200,00 zł netto / 1 os.
 • Egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 100,00 zł netto / 1 os.
 • Potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat - 150,00 zł netto
 • Weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (przed upływem 3 lat od egzaminu) i przedłużenie certyfikatu o kolejne 3 lata - 150,00 zł netto / 1 os.
 • Po 6 latach od egzaminu recertyfikacja, czyli ponowne zdanie egzaminu.

W przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1 zł netto / 1,23 zł brutto / 1 km.

Egzamin poprawkowy - 50% ceny (+ dojazd). 


 INSPEKTOR 2°

 • Szkolenie* (2,5 - 3 h) - 300,00 zł netto / 1 os.
 • Egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 400,00 zł netto / 1 os.
 • Potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat - 1200,00 zł netto / 1 os.
 • Weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (przed upływem 3 lat od egzaminu) i przedłużenie certyfikatu o kolejne 3 lata - 1200,00 zł netto / 1 os.
 • Po 6 latach od egzaminu recertyfikacja, czyli ponowne zdanie egzaminu.

W przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1 zł netto / 1,23 zł brutto / 1 km.

Egzamin poprawkowy - 50% ceny (+ dojazd). 


 INSPEKTOR 3°

 • Szkolenie* (3-dniowe):
  • w siedzibie CKPZ w Piastowie, w terminie indywidualnym - 3200,00 zł netto / 1os. W szkoleniu mogą wziąć udział dodatkowe osoby z tej samej firmy/instytucji, po ustaleniu stosownej dopłaty.
  • u klienta, w terminie indywidualnym - do powyższej ceny należy dodać koszty dojazdu i noclegu prowadzącego, wg indywidualnych ustaleń.
  • dwa razy w roku przeprowadzamy szkolenia w Pruszkowie k. W-wy w grupach otwartych - koszt udziału w takim szkoleniu wynosi 1800,00 zł netto / 1 os. Więcej na ten temat na stronie SZKOLENIA.
 • Egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 1500,00 zł netto / 1 os.
 • Potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na 12 m-cy - 1500,00 zł netto / 1 os.
 • Weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (przed upływem 12 m-cy od egzaminu) i przedłużenie certyfikatu o kolejne 12 m-cy - 2000,00 zł netto / 1 os.
 • Po 6 latach od egzaminu recertyfikacja, czyli ponowne zdanie egzaminu.

W przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ na egzamin lub w celu weryfikacji kompetencji zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1 zł netto / 1,23 zł brutto / 1 km.

Egzamin poprawkowy - 50% ceny (+ dojazd).


 * Szkolenie nie jest obowiązkowe. Można od razu przystąpić do egzaminu.


W przypadku, gdy jeden Zamawiający jest zainteresowany równoczesną certyfikacją wielu osób na inspektorów, koszty mogą ulec zmianie.

Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Podane ceny oraz parametry usług mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.