Strona główna

 

Serwis jest własnością Centrum Kontroli Placów Zabaw i dotyczy certyfikacji inspektorów placów zabaw i sal zabaw.

Jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem przegladu placu lub sali zabaw, przejdź na stronę http://placezabaw.org.

Bazując na naszym doświadczeniu, oferujemy możliwość przeszkolenia się oraz uzyskania potwierdzenia kompetencji w zakresie przeprowadzania przeglądów placów zabaw wg wymogów Normy PN-EN 1176-7.

Prowadzimy certyfikację Inspektorów placów zabaw i sal zabaw w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów tych obiektów.

  • Usługa ta jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”. Niezależnie od kategorii Inspektora, aby nim zostać, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora.

  • Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów placów zabaw. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne, jeśli chodzi o wymogi Normy PN-EN 1176-7.

  • Jest to usługa skierowana zarówno do właścicieli i zarządców, którzy dzięki temu mogą we własnym zakresie zapewnić sobie profesjonalny nadzór nad placem zabaw, jak i do producentów, bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

  • Certyfikowani Inspektorzy otrzymują od CKPZ edytowalne wzory protokołów do wykonywania kontroli (wg potwierdzonego poziomu kompetecji).